ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՈՒ

 1. Ընդգծված բառերն ու բառակապակցությունները փոխարինի՛ր համապատասխան ածականներով:
Օրինակ՝ Երկրին մոտ տարածությունում տիեզերանավի հանդիպեցին: — Երկրամերձ տարածությունում տիեզերանավի հանդիպեցին:
Հայոց աշխարհում՝ Արարատի դաշտի հարավում, մի հրաշքով լի  (հրաշալի)ու ձեռքով չկերտված (անձեռակերտ) կոթող կա: Դա Արարատն է երկինք սլացող (երկնասլաց), մեկուսի լեռների զանգված(լեռնազանգված)՝ կոնի նմանվող(կոնաձև) զույգ գագաթներով: Մասիսն ու Սիսը հանգած հրաբուխներ են:Մասսի ժայռերով պատված(ժայռապատված) գագաթը ծածկված է հավերժական ձյունով: Սսի գագաթի մասը նույնպես քարերով ծածկված(քարածածկ) է: Լանջերը կտրտված են ճառագայթի ձև ունեցող(ճառագայթաձև)ձորակներով ու հեղեղատներով: Լանջերին խոտով առատ(խոտառատ) արոտներ ու թփուտներ կան. ներքևի գոտում՝ այլևայլ թռչուններ ու կենդանիներ: Հնում լեռը հռչակված էր որպես արքաների որսատեղի:
Մասիսը զերծ չի մնացել բնության աղետներից: Նրա հյուսիս-արևելքի(հյոսիսարևելյան)  լանջի խորխորատը, հայտնի «Մասյաց վիհ» անունով, որ գագաթին մոտ (մերձ) մասում ավելի քան հազար մետր խորություն ունի, առաջացել է երկրաշարժից:
Սուսան Մարկոսյան «Գործնական քերականություն»;

2.Ուղղեցեք սխալները;
Փախնել, վեր է լուծում, կապնվել, դուրս գնալ դուրս, երիցս անգամ, ներ է դնում, իր մեջ ներառնել, նորից կրկնել, թողել, պայթացնել, խոստովանվել, վիճվել, կարմրացնել:

Փախչել, վերլուծում է, կապվել, գնալ դուրս, նորից, ներդնել, ներառել, կրկնել, թողնել, պայթեցնել, խոստովանել, վիճել, կարմրեցնել։
3.Հոմանիշները տրվածներից ընտրեցեք:
ա) Այգաբացին(Արշալույսին) լսվում էր թռչունների անուշ դայլայլը(գեղգեզանքը):
բ) Գյուղի վրա խաղաղ երեկո(արևմուտ) իջավ:
գ) Կեսօրին(Միջօրե) քաղաքում անդորրություն(անդորր) էր տիրում:
դ) Գիշերն իր մութ թևերն էր փռել(էր տարածել):
ե) Հունձը մայրամուտին(արևմուտ) ավարտեցին:
(միջօրե, արշալույս, արևամուտ, տարածել, գեղգեղանք, անդորր):
4. Վերականգնել հետևյալ բառերի առաջին բաղադրիչների անհնչյունափոխ ձևերը:
Ռմբակոծել, սրճարան, կնքել, մտամոլոր, վիրաբույժ, զինագործ, ըմպանակ, գրադարան, ընչաքաղց, ծաղկաբույլ, երկնակամար, կապտավուն, գինեգործ, բուրմունք, ալրաղաց, թթաստան, խնկածաղիկ, մրրկածուփ, կռվազան, իջնել, ընձուղտ, մամռապատ:,

Ռումբ, սուրճ, կնիք, միտք, բուժել, զինվոր, ըմպել, գիրք, քաղց, ծաղիկ, երկինք, կապույտ, գինի, բույր, ալյուր, թութ, խունկ, մրրիկ, կռիվ, իջք, ընձ, մամուր

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s