ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՈՒ 24․09․2018

1.Բառարանի օգնությամբ գտիր տրված սակավադեպ բառերի բացատրությունը:
Ագուգա – ջրախողովակ , ադամամութ – Արշալույսի աղջամուղջը , ազնավուր – ազնիվ, ազոխ – չհասած, աթաբեկ – թագավորահայր, ակաղձուն – լիքը, ականակիտ – հստակ, ակոռի – ավերակ, ակութ – փոքրիկ թոնիր, ահյակ – ձախ, աղանդեր – քաղցրեղեն, աղարտել – վնասել, աղճատել –  Փչացնել, աճապարել – փութալ, ամիկ – Մեկ տարեկան արու ուլ, ամիճ – Զանազան մրգերի խառնուրդ, այծենակաճ – թաղիք, անըստգյուտ – կատարյալ, անթրոց – Թոնրի կրակը խառնելու երկար ձող, անսալ – հնազանդվել, անտերունչ – անտեր, անութ – թևատակ , ապիկար – անընդունակ, ապրիորի – Կանխակալ, առաթուր –  կոխկրտելով, առասան – Թոկ, առինքնել – գրավել, առտնին – Տնային, ասպար – վահան, ասպնջակ – Հյուրընկալ, ասր – Ոչխարի բուրդ, արաժան – Հում սեր, արբշիռ – Հարբած, արմաղան – Նվեր, արտորալ – աճապարել:

2.Ընդգծիր այն բառերը, որոնցում կա 
    Առ- նախածանցը:
Առաջ, առարկա, առկայծել, առվակ, առէջ, առնետ, առավոտ:
Ապ- նախածանցը:
Ապրանք, ապարդյուն, ապուխտ, ապուշ, ապակի, ապերջանիկ, ապրուստ:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s