Ուղղագրական վարժություններ, գ-կ-ք

Բաց թողած տեղերում լրացրու գ, կ, ք.

1.ամո.իչ, այգեկութ, անագ.անք, անդրավարտիկ, անկարգ, անհագուրդ, ապաքինվել, առաձգական, առինքնել, թափթփուկ, հոգեհմա, քաշքշուք :

2.անօգուտ, արգելք, արմունկ, արտասուք, արգայական, բարեհոգի, բարեկարգ, բերքատու, գոգավոր, բարեհոգի, երգահան, ծեգ, թագուհի, կարգուկանոն, հեղգ (ծույլ,ալարկոտ):

3.անհոգի, բարկ, բարվոգել, բացականչություն, բերանքսիվայր, գլխահագ, գոգնոց, զուգեր. , կարգապահ, հագնել, հեքիաթ, քսուք :

4.անհարգի, արևելք, Գրիգոր, դասալիք, դասակարգ, դեքերել, դիրք, դիցուկ, դրասանք, եզերք, եղերերգ, երաշխիք, երկնել, երկրպագել, զիգզագ, զկեռ (հատապտուղ), հոգեբան:

  1. աքցան, երգել, երկարաձիք, զուգորդել, ընդերք, թագակիր, թաղիք, թանգարան, թանգարժե., թարգմանիչ, թնջուք, իգական, ժանիք, լեքեոն, լկտի, ծագել:

6.անհոգ, ծեծկռտուկ, ծունկ, կարգ, կառք, կարագ, կմախք, հագուկապ, հանրօգուտ, հասարակարգ, հավաքել, հեղգ (խեղճ), հեռաձիք, հերյուրանք, տրտմաշուգ:

7.գինարբուք (խրախճանք), գինարբուկ (ծաղիկ), կարգավիճակ, հավաքույթ, հոգեհանգիստ, հոգեվարք, հոգատար, հոգնակի, հոքատանջ, հոգոց, հոնգ, հրմշտուք, հոգոց, ոգելից, փնտրտուկ :

8.ձագար, ձայնակցել, ձգան, ձգտում, ձիք, ճանքել, ճագել, ճանկռտուկ, ճգնել, ճկնակյաց, ճգնաժամ, ճկուն, ճտգավոր, մածուկ, մակույք, մանրուկ, մարգարիտ :

  1. հոգալ, հրաձիք, ճգնավոր, ճգվել, ճրակակալ, մարգարտաշող, հոգեվիճակ, մրգատու, շոգենավ, ոգեկոչել, Սարքիս, վարագազերծել, սգավոր, քաշկռտուկ:

10.մարգարտափայլ, մագրասեր, մեծահոգի, մեղք (հանցանք), մեղգ (թուլամորթ), սուգ, միգամած, մոկական, մտահոգություն, մտմտուկ, մրգահյութ, շոգել, նախքան, նախկին, նորոգել, շագանակագույն:

11.մի.ապատ, մր.աշատ, շ.երթ, ո.ելից, սրտխառնու., վարա.իչ, տ.նաջան, տն.արան, փա.ցնել, փափա.ել, փսփսու., օրակար., շուտասելու.:

12.շո.եխաշել, ո.ևորություն, չօ.նել, պատարա., պատշ.ամբ, պատրույ., պար.ևատրել, պա.սիմատ,սեր.ևիլ, վար. (պահվածք), վար. (հեղինակություն), վար. (ձիու համաչափ քայլք):

13.չմուշ., չո.ել, սար.ավորում, վարա.ույր, նորո.ել, վեր., տա.նապալի, տա.դեղ, տ.արամիտ, ուրա., փեղ., օրհներ.:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s