ԹԵՍՏԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ

  1. Ինչ է ուսումնասիրում Էկոլոգիա առարկան

Կենդանի օրգանիզմների  ու շրջակա միջավայրի միջև հարաբերությունների մասին։

2. Որն է մթնոլորտի ախտոտմոն հիմնական պատճառներից մեկը:

Գործարանները, ավտոմեքենաների գազերը

3. Որ գազն է արտանետվում մթնոլորտ և ինչ է այն առաջացնում:

Ազոտը, ածխաթթու գազը, ջերմային էֆֆեկտներ առաջացնում է օզոնային խոռոճներ

4. Որն է Երկրագնդում կատարվող կլիմայական փոփոխությունների հիմնական պատճառը:

Ծառահատումները, գլոբալ տաքացումներից

5. Ներկայացնել Կիոտոյի արձանագրությունների էությունը: Որ երկրները չեն ստորագրել, չեն վավերացրել այդ արձանագրությունները: Ինչու չեն վավերացնում:

Միջազգային փաստաթուղթ, որն ընդունվել է Կիոտոյում (Ճապոնիա1997 թվականի դեկտեմբերին` ի հավելումն ՄԱԿ-ի Կլիմայի փոփուխության շրջադարձային կոնվենցիային։ Այն զարգացած և անցումային տնտեսություն ունեցող երկրներին պարտադրում է 2008-2012 թթ. ընթացքում 1990 թ.-ի համեմատ կրճատել կամ կայունացնել ջերմոցային գազերի արտանետումները։ Արձանագրության ստորագրման ընթացքը սկսվեց 1998 թ. մարտի 16-ին և ավարտվեց 1999 թ. մարտի 15-ին։ 2009 թ. մարտի 26-ի դրությամբ արձանագրությունը վավերացվել է 181 երկրների կողմից (այս երկրներին բաժին է ընկնում համաշխարհային արտանետումների ավելի քան 61%)։ Այս ցուցակում ակնհայտ բացառություն է հանդիսանում ԱՄՆ-ը։ Արձանագրության իրացման առաջին փուլը սկսվեց 2008 թ. հունվարի 1-ին և շարունակվում է հինգ տարի՝ մինչև 2012 թ. դեկտեմբերի 31, ինչից հետո, ինչպես սպասվում է, նրան կփոխարինի նոր համաձայնագիր։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s