Առաջադրանք հայոց լեզվից,15.10

1.Փոխիր տրված բառերի մուգ գրված տառերը և ստացիր նոր բառեր:
Գիրք – գիրկ , գիրգ, տանկ – տանձ,  սանր – մանր,  մարագ – կարագ, նոր – լոր, բարդ – մարդ, հարդ
2.Փակագծերում նշված բառերից ընտի՛ր ճիշտը և տեղադրի՛ր նախադասությամ մեջ:
Երեկոյան (բառաչում, մայում) էին մարգագետիններից տուն եկող կովերն ու հորթերը:
Մի կատաղի քամի (ճռնչաց, շառաչեց) այնպիսի սաստկությամբ, որ հնօրյա ծառերն արմատից սկսեցին տատանվել:
Գեղջուկի և երկրագործի համար սկսվել էր հողային աշխատանքների (եռուն, եռանդուն) շրջան:
Միայն սայլերին լծված (նժույգների, ձիերի) խրխնջյունն էր մերթընդմերթ ընդհատում լռությունը:
Քո պատմած դեպքը սովորական (հնարք, հնարանք) է, այլ, ոչ թե իրականություն:
3.Բացատրի՛ր դարձվածքները բառարանի օգնությամբ:
Իրար սրտից ջուր խմել –  մեկը մյուսի սրտովը լինել
Հազար մաղով անցկացրած – փորձառու
Հիվանդի համար ջուր բերող – դանդաղաշարժ մարդ
Գլխին կրակ թափել – խրատ կարդալ
Կանաչ-կարմիրը կապել – զարդարվել
Կոպեկի համար մեռած – քձիբ
Ուրիշի բնում ձու ածել – Օգուտը ուրիշին տալ
Ոտքի կոխան դարձնել – Ոտնակոխ անել
Փուշը մատից հանել – Նեղության պահին օգնության գալ
Գրքի մի երեսը կարդալ — Հարցին միակողմանիորեն մոտենալ
4.Լրացրե’ք բաց թողնված տառերը,  երկհնչյունները, կրկնակ բաղաձայնները:
Շինծու, կարգազանց,  առաջ,  բարդրություն, անջրտի,  տատրակ, բացօթյա, անդորրություն,  անդրավարտիկ,սիգապանծ,  խորդուբորդ,  կմախք,  կցկտուր,  ճեպընթաց, դժխոյական:
5.Կազմեցե’ք   6 բառ`   սյունակներից    ընտրելով  մեկական  արմատ.:

Խուլ                    խոտհարք     խլահավ

սեզ                     հանդակ           սիզախոտ

մասնիկ              դիմակահանդես   հանդամաս

խոժոռ                երաշտահավ    խոժոռադեմ

մրջյուն               անտանելի    մրջնաբույն

բեռ                     արծվաբույն   անբեռ

6.Յուրաքանչյուր   սյունակից   ընտրելով մեկական  նախածանց  և արմատ` կազմեցե’ք  6  նախածանցավոր   բառ:

Ենթ         անկյունագիծ  ենթագիծ

նախ       շրջադարձ   նախադարձ

հար        գլխագին   հարատև

արտ       տևողություն   արտասահման

վեր         մշտավառ   վերադարձ

առ          սահմանապահ

7.Յուրաքանչյուր սյունակից  ընտրելով մեկական վերջածանց և արմատ` կազմեցե’ք  6 վերջածանցավոր բառ:                  .

Ցանցաթաղանթ       ուք        ցանցկեն

խաչագող                  ան       գողոն

կալվածատեր         ոն      տիրույթ

քսայուղ                  յալ       քսուք

հավելավճար         կեն   հավելյալ

կովկիթ                   ույթ   կթան

8.Տրված  զույգ  բառերից  ընտրեցե’ք  մեկական  արմատ  և  կազմեցե’ք   մեկական  բարդ  բառ:

Խոհական —  այլատարր — այլախոհ

զմայլելի  —  մեծահոգի— հոգեզմայլ

որակազրկում — բարձրաբերձ — բարձրորակ

դրամապանակ – հիմնավոր — հիմնադրամ

արշավախումբ —  հաղթական — հաղթարշավ

պատվարժան – ինքնամեծար —  մեծապատիվ

9.Առանձնացրե’ք հոմանիշային  6 զույգ:
Այգաբացանդրավարտիքամանոր,  նավասարդարփիփափագարգասիքբաղձանքթախիծ,   արեգակարշալույս, արդյունք, տաբատնոխազ

10. Առանձնացնել հականիշային 6 զույգ:
Տերևազուրկսինլքորերանգավառհամրվեհանձնսաղարթախիտչոր, տգեղ, խոսունխորդուբորդդժգույնտամուկողորկ,  վճիտ,

11.Փակագծում  տրված բառերը տեղադրեցե’ք  բաց թողնված  տեղերում` ենթարկելով անհրաժեշտ   փոփոխությունների:                                                                                                    Ամռանը  նա սիրում էր  նստել պատշգամբի   առաջ   փռված   պարտեզում,      որտեղով      անցնում  էր  մեծ առուն .այն գալիս էր ընդարձակ հովիտը շրջապատող սարերից    և   գնում  դեպի դաշտերը:

(սար, փռել,  ամառ, որտեղ)

Որքան  մոտենում  էինք,  այնքան ավելի նշմարելի   էր դառնում   գյուղի  տներն    ու այգիները,  երդիկից   ելնող   ծխի  սյուները:

(երդիկ, դառնալ, ծուխ, տուն)

Լիլիթի   վեր   սլացած   հոգին   չէր  երկնչում  ոչ մի   խոչընդոտից   ,   ձգտում   էր  դեպի երկնասլաց    սյուների  նմանվող   ժայռերը,   տենչում  լեռների  երկնամերձ   բարձունքները   :

(սյուն, խոչընդոտ, սլանալ, բարձունք)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s