ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻՑ 29․10

Բառաշարքում առանձնացնել հականիշ բառերի 6 զույգ և գրել կողք կողքի

 1. Հերքում,հանուն, դուրեկան, մարմանդ, նուրբ, տհաճ, ձեռքբերում,ընդդեմ,կորուստ,հաստատում,կոպիտ,թեժ:
 2. Վաղեմի, կորովի, գեղեցիկ, մերձավոր, անզոր, դատարկ, հեռավոր, լեցուն,նոր,թույլ,տգեղ,ուժեղ:
  3.Պղտոր,փութկոտ, համեստ, ձերբակալել, ծավալուն, պառակտել, ամբարիշտ, սեղմ, զուլալ, դանդաղկոտ, միավորել, ազատել:
  4.Հակիրճ, ձեռնտու, հմուտ,կարծր, զորեղ, անտեղյակ, փուխր, ընդարձակ, անուժ, անշահավետ, իրազեկ, անվարժ:
  5.Կայուն,պտղաբեր, սինլքոր, ստույգ,ողորկ, երերուն, ըմբոստ, ստերջ, անորոշ, խոնարհ, խորդուբորդ, վեհանձն:
  6.Երբեք,նենգ, նեղմիտ, մերձակա, խրթին, այլազան, ազնիվ, լայնախոհ, միանման, միշտ, հեռավոր, դյուրին:

Կազմել բարդ բառեր`վերջին բաղադրիչ դարձնելով տրված բառերի առաջին արմատները և ուշադրություն դարձնել հնչյունափոխությանը:

Փետրազարդ                   փետուր-կարմրափետուր

Դիտակետ                       դետ-ակնդետ

Խնդրագիրք                    խնդիր-բծախնդիր

Մտամոլոր                      միտ-մանկամիտ

Գիտաժողով                   գետ-ամենագետ

Շքահանդես                    շուք-պերճաշուք

Տնօրեն                             տուն-դեղատուն

Ուղենիշ                          ուղի-մայրուղի

Կրթօջախ                       կիրթ-բարեկիրթ

Քննաշրջան                   քնին-մանրաքնին

 

Փակագծերում տրված բառերը տեղադրել նախադասությունների մեջ`ենթարկելով համապատասխան փոփոխությունների

1.Ծերունին ձեռքի հրացանը դրեց խոնավ գետնին ու անհանգստացած սկսեց նայել քամուց մեղմորեն օրորվող ծառերին: ( օրորել, դնել, քամի, գետին)

2.Թող ոչ մի զոհ չպահանջվի  ինձնից բացի,

Ուրիշ ոտքեր կախաղանին թող մոտ չգան

Եվ թող տեսնի իմ աչքերի մեջ կախվածի,

Իմ բորբ երկիր, լուսապսակ քո ապագան:

( գալ, պահանջվել, դու, տեսնել)

 

Տրված բառերի արմատներով և վերջածանցներով կազմել 6 բառ:

 1. Վեհանիստ                       եղեն

Նկարազարդ                            ակ

Սարահարթ                             ոն

Հրաչյա                                     իչ

Ազգակործան                         ային

Բարեգործ                               արան

Հրեղեն,նկարիչ,ազգային,գործոն,հարթակ,նստարան։

 1. Հեռանկար                ատ

Ադամամութ                         որդ

Բացեիբաց                           ստան

Թիկնապահ                         ին

Օտարալեզու                       ավոր

ուղեվարձ                            ոտի

Հեռաստան,մթին,բացատ,ուղևոր,օտարոտի,պահորդ

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s