Ֆլեշմոբյան առաջադրանք, 05.11

Կետերի փոխարեն այնպիսի արմատնե՛ր գրիրոր երկու բառ կազմեն և՛ նախածանցիև՛ վերջածանցի հետ:

Ապ…իք, ընդ…որդ, ընդ … ային, ստորագրիչ, հակահիգենիկ, դժ…եղ, արտաքնային, տարակուսելի, համ․․․եղ:

Աշխատանքի մասին առածասացվածքներն Արցախի բարբառով ենԴարձրուաշխարհաբար:

Ա) Ամեռնը ըրա, ծմեռնը կեր: – Ամառը սարքի, ձմեռը կեր։ Բ) Այլերը ճեղացն ա անում, ղլմըղալը՝ չանչախը: Գ) Աշխադած հացն ա հալալ: – Աշխատած հացը համեղ է։ Դ) Անիս-անիս՝ կյետեն նստիս այլեր մաղիս: Ե) Աշխարքս կործն ա շինալ: Զ) Աշխադանքա ավելի օտելը հարամ ա: Է) Աշխադանքեն կյինը գյուդողը մարթինն էլ կգյիդա:
Գրաբարից աշխարհաբարի՛ փոխադրիր հետևյալ առակը:
Որսորդն կալաւ կաքաւ մի եւ կամէր զենուլ: Եւ ասէ կաքաւն.- Մի՛ սպանանէր զիս, զի ես խաբեցից զբազում կաքաւս ու ածից յականատս քո: Եւ ասէ որսորդն.- Այժմ ստուգիւ մեռցիս ի ձեռաց իմոց, զի զսիրելիս եւ զազգականս քո մատնես ի մահ:
Վերականգնի՛ր տեքստը՝ նախադասությունները վերադասավորելով.

1.Այդպես, Ալեքսանդրը բացեց գաղտնիքը, թե ինչ պետք է անի կառավարիչը, որ նրա ժողովրդի ոգին չկոտրվի դժվար ժամանակներում: 2.Անջուր անապատում, երբ զորաբանակը մեռնում էր ծարավից, Ալեքսանդրին լիքը սաղավարտ ջուր բերեցին: 3. Նա ասաց. «Եթե միայնակ խմեմ, ռազմիկներիս ոգին կկոտրվի»: 4. Բայց արքան հրաժարվեց:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s