Հայոց լեզու

Գրել բաց թողնված տառը, կրկնակ բաղաձայնը կամ երկհնչյունը:
Թեթևամիտ, ընդհուպ, հորդանք, գրեթե, հոգեվիճակ, սահմռկեցուցիչ, գինևետ, աղբյուր, օձիք:

Փակագծերում տրված բաղադրիչը հանելովգրել բառերը`միասին, առանձին կամ գծիկով:
Ամեն 
ոք, քսան-քսանհինգ, մուգ կարմրավուն, դարեր ի վեր, դույզն-ինչ:

Անհրաժեշտ  տեղում գրել մեծատառով:
Արաքսը հայկական աղբյուրներում կոչվել է նաև Երասխ,հունական և ու հռոմեական աղբյուրներում` Արախես,թուրքականում` Արազ:

      Գրել տրված բառերին հոմանիշ և հականիշ մեկական բառ:
Ինքնաբերաբար – կամովին – ակամամոլեգին – վայրագ – հանգիստըմբոստ – անզուսպ – զսպվողթանձր – խիտ – նոսրգունեղ – երփներանգ – անգույն:

Հետևյալ դարձվածքների իմաստն արտահայտել մեկ բառով:
Հոգին հանել – տանջել օձիքն ազատել – ինչ-որ բանից ազատվելաչքով անել – ակնարկելդեմն առնել – խափանել:

Վեցական բառ կազմելառաջին բաղադրիչ դարձնելով հացարմատը:

      Տրված բառակապակցություններից կազմել բարդ բառեր:
Տխուր և դալուկ –  տխրադալուկ
ջուրը բաշխող – ջրաբաշխ
փոթորկից ծնված – փոթորկածին
նոր անկախացած – նորանկախ
մարդկանցից խուսափող – մարդախույս
կյանքով ուրախացող – կենսուրախ
Փակագծերում տրված բառերը համապատասխանեցրեք նախադասությանը:
Ախ, ում ես կանչում դու:
Հայտնի կալվածատերը սպանելուց հետո նա բանտ նստեց:
Գերմանացիներին դուր չեկավոր այդ  ռազմաճակատում իրենց գործերը այնպես չէին գնումինչպես իրենք էին նախատեսել:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s