ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻՑ

 1. Բառաշարքում ընդգծել ը գաղտնավանկ ունեցող բառերը:
  Վերջնագիծ, հյուրընկալ, նկարել, ակնթարթ, գլխարկ, խճանկար, արագընթաց, լեռնաբնակ, զրահ, նվագարան, փղձկալ, այծյամ, հնչյուն, վեհանձն, արթմնի, չվերթ:
 2. Բացատրական բառարանի օգնությամբ գտնել մուճակ – Մի տեսակ ոտնաման, պարեգոտ – թիկնոց, ճարմանդ – կեռիկ, դրասանգ – Թարմ ոստերից ու ծաղիկներից պատրաստված հյուսակ, որով զարդարում են դռները՝ պատուհանները՝ պատշգամբները ևն, սկահակ – գավաթ, բազրիք – Բռնատեղ, գայիսոն – Արքայական գավազան, որպես իշխանության խորհրդանիշ բառերի  բացատրությունը:

  3. Բառաշարքում ընդգծել անհոդակապ բառերը:
  Բնավեր
  , խճավազ, բազմազգ, խաղասաց, չվերթ, ագեվազ, բեռնատար, եռակողմ,ցլամարտ , գանձարկղ, ուղեկալ, հաղթանդամ, աղվեսագի, գինետուն, ձյունապատ, վազանցարգավանդ, լուսանկար, հերարձակ:
 3. 4. Ընդգծել փոխաբերականիմաստով գործածվածբառակապակցությունները:
  Թաց գետին, դառը խոսք, գույնզգույն ծաղիկներ, նիրհած դաշտեր, բախտի անիվ, բարդ խնդիր, սուր աչքվարդագույն երազ, ծաղկած այգի, լալկան ուռենի:
  5. -Շարքում
  գտնել հոմանիշբառերի 8 զույգ:
  Արի, արագ, անզոր, հոյակապ, սնամեջ, անապական, գոռոզամիտ, աննկուն, ինքնահավան, անվեհեր, գեր, վճիտ, սքանչելի, ունայն, աննվաճ, մարմնեղ, թույլ, փութկոտ:Անզոր-թույլ

  Հոյակապ-սքանչելի

  Գոռազամիտ-ինքնահավան

  Արի-անվեհեր

  Արագ-փութկոտ

  Սնամեջ-ունայն

  Վճիտ-անապական

  Աննկուն-աննվաճ

  Գեր-մարմնեղ։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s