Առաջադրանք հայոց լեզվից, 10,12

Առանձնացրեք այն գոյականները, որոնք գործածվում են նաև իբրև հատուկ անուններ: Լրացրու շարքը 5 բառով:
Ձնծաղիկ, ցայգ, կորյուն, քոթոթ, կռունկ, կաղնուտ, ավետիս, ամպրոպ, ռազմիկ, շանթ, մատուռ, արագիլ, կարապետ, տարափ, գոհար, գալուստ, հյուսն, լաջվարդ, մարջան, զանգակ, վարդ, կակաչ, համբարձում, գրիչ, մարտիկ, աղավնի, հարություն, դեղին, պարգև,  այգեստան, արշալույս, գավիթ, գավառ, այգի, բուրաստան, մարտիրոս, զեյթուն, կապան, սպիտակ:

Շուշան,Գոռ, Զարմիկ, Քնար, Վահան

Կազմեցեք բարդ բառեր` տրված բառերի արմատները գործածելով թե իբրև առաջին, թե իբրև վերջին բաղադրիչ:
Օրինակ` զրույց-զրուցակից, հարցազրույց:
Գույն – գույնզգույն, վեճ – բանավեճ -վիճաբան , գունդ – գնդաձև -երկրագունդ , հույզ – հուզառատ – սիրահույզ, տուն – հյուրատուն – տնամերձ, բույս – դեղաբույս – բուսաբան , մատյան – դասամատյան – մատենաշար, սեր – սիրատենչ – խաղասեր, գլուխ – գլխաբան – պարագլուխ, ձայն – ձայնակից – բարձրաձայն, սիրտ – բարեսիրտ – սրտաբան, ծաղիկ – ծազկազարդ – ձնծազիկ:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s