Գործնական առաջադրանք

1.Կետերի փոխարեն մի այնպիսի բառ գրիր, որ աջ և ձախ գրված բառերի հետ բարդ  բառ կազմի:
Վարդագույն գունանկար
ծաղիկազարդ զարդաքանդակ
լուր…սեղան
լեռ….կապ
ճերմակ….արձակ
երկաթագիծ գծապատկեր
քանդակագործ գործընկեր

2. Գրիր տրված բառերի նույնարմատ հականիշները:
Անխռով
խոտոր
երերուն
տարակուսելի
արտաքուստ ներքուստ
անզարդ զարդարուն
ամոթխած անամոթ
աղմկոտ
արատավոր անարատ
քաղցրահամ դաենահամ
ընչատեր
թեթևաբարո ծանրաբարո

3. Յուրաքանչյուր բառի համար գրիր 1-ական հոմանիշ և հականիշ բառ:
Թյուր սխալ ճիշտ
շնորհալի տաղանդավոր անտաղանդ
նուրբ քնքուշ կոպիտ
անաչառ արդար անարդար
երախտագետ երախտապարտ ապերախտ
անդորր խաղաղություն անհանգստություն
անաղարտ մաքուր պիղծ
պարկեշտ համեստ լկտի
ահռելի հսկա փոքր
հանդուգն վայրի խաղաղ
փութաջան ջանասեր ծույլ
խրթին դժվար դյուրին

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s