Գործնական աշխատանք

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ 1. Լրացնել բաց թողած տառերը և երկհնչյունները.
Գմբեթարդ, դեղձանիկ, այծյամ, գոտևորել, որևիցե, վաղօրոք, անեական, ուղարկել, դույզն-ինչ, հինավուրց:

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ 2. Վերականգնել տրված բառերի անհնչյունափոխ արմատները.
Պատռել – պատառ
Ոսկրախտ – ոսկոռ
Գունազարդ – գույն
Անդնդախոր – անդունդ
Դեղնաթույր – դեղին
Դափնեվարդ – դափնի
Մրջնաբույն – մրջույն
Մատենագիր – մատյան
Արմտիք – արմատ
Բարություն – բարի

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ 3. Տրված բառերն ըստ անհրաժեշտության գրել միասին, անջատ կամ գծիկով.
երեսուն-քառասուն, հարյուր քսան, գյուղեգյուղ, քաղաքից քաղաք, հարավարևելյան, ի սրտե, սեփ-սև, երանգ-երանգ, երկու երրորդ, առհավետ.

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ 4. Ընդգծել այն բաղադրյալ հատուկ անունները, որոնց բոլոր բաղադրիչները գրվում են մեծատառով.
Արշակ Երկրորդ, Խոսրով թագավոր, Խաղաղ օվկիանոս, Դոն Քիշոտ, Սևանա լիճ, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, Հայաստանի Հանրապետության Կրթության և Գիտության նախարարություն, Նոր Նորք, Հայաստանի Ժողովրդական երգի-պարի Պետական համույթ, Մեծ Մասիս, Հանս Քրիստիան Անդերսեն, Փոքր Հայք, Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, Գարեգին Նժդեհ, Մաշտոցի պողոտա, Նոր Գետիկավանք:

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ 5. Կետադրել.
Գարունը, հիրավի իր տարերքի մեջ էր: Աղստևը՝ Դիլիջանի վարար գետերից մեկը, ըմբոստացել էր, և կիրճը թնդում էր նրա գոռում-գոչյունից: Կիրճի վերևում միահյուսվում էին ծառերի խիտ ճյուղերը ստեղծելով բնական ամպհովանի: Երբ ջրերը վարարում էին, դաշտում տեղ-տեղ բնական ավազաններ էին գոյանում: Ներքևում արևի ճառագայթները՝ կիզիչ շոգիացնող չորացնում էին հողի՝ կավի գույն ունեցող, մակերեսը:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s