Պատասխանել հարցերին՝

1. Քանի գետակներ են թափվում Սևանա լիճ և որն է սկիզբ առնում։

Թափվում են 28 գետակներ և սկիզբ է առնում Հրազդան գետը;

2. Որերորդ լիճն է ՀՀ֊ի տարածքում, և որերոդն է ՀԼ֊ի տարածքում։

ՀՀ-ում մեծությամբ առաջինն է, իսկ ՀԼ-ում երրորդը:

3. Որ դարում է առաջացել Սևանա լիճը և տարիների ընդացքում է ինչպես է փոխվել ջրի մակարդակը։

Առաջացել է երրորդ դարում:

4. Լճում էնդեմիկ ի՞նչ ձկնատեսակ գոյություն ունի և ի՞նչ ենթատեսակներ։

Էնդեմիկ ձկնատեսակ է իշխանը:

5. Ձկները և բուսատեսակները ինչպիսի՞ ջրին են սովոր։

Սովոր են սառը ջրին:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s