Հայոց լեզու

Բառակապակցեւթյան իմաստը արտահայտել մեկ իմաստով:

Ուղիղ ընթացող – ուղղընթաց

Մարդ ատող – մարդատյաց

Կաշվով պատված – կաշեպատ

Անունների ցանկ – անվանացանկ

Պողպատից ձուլված – պողպատաձույլ

Ուշքը կորցրած – ուշակորույս

Շղթայով կապված – շղթայակապ

Փղի ոսկր – փղոսկր

Վեհ և պանծալի – վեհապանծ

Ծաղկի փոշի – ծաղկափոշի

Մարդկանցից խուսափող – մարդախույս

Դատարկ ձեռքով – դատարկաձեռն

Թևերը տարածած – թևատարած

Բառազույգերով կազմել մեկական նախադասություններ

ուղտ – ուխտ, աղտ- ախտ, գդալ- գթալ, որդ- որթ, այդ- այտ:

Մենք գնացինք անապատ, որտեղ տեսանք ուղտեր: Զբոսաշրջիկը ուխտ էր արել գնալ Բալի:

Ախտով հիվանդ մարդը չէր ուզում դուրս գալ տնից: Օպերայի մոտ տեսա մի հատ մարդ որը շատ վատ ձևով աղտոտում էր տարածքը:

Դրսում մի երեխա տեսա, որը խաղում էր ավազի հետ գդալով: Նա չգթաց ընկերոջը և խփեց:

Խաղողի որթի մոտ մի խումբ մարդիք էին հավաքվել: Դրսում մի զզվելի որդեր սողում:

Այդ մարդը չէր մտածում, որ իր երազանքը կկատարվի: Իմ այտերը միշտ կարմրում է շոգ տեղերում:

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s