Հայոց լեզու

Բառաշարքում առանձնացնել և կողք կողքի գրել յուրաքանչյուր օտար բառի հայերեն համարժեքը:

Վինետկա, դադար, համակարգ, դիկոբրազ, պրեմյա, բանաձև, անկետա, հավաքանկար, փշախոզ, աֆիշա, հացաթերթիկ, պաուզա, սիստեմ, ազդագիր, ֆորմուլա, պարգև, մասսա, զբոսաշրջիկ, զանգված, տուրիստ

Բառաշարքում առանձնացնել և կողք կողոի գրել հոմանիշները:

Անհարկի, համբավ, դեղձան, անտեղի, սկուտեղ, ողկույզ, խարտյաժ, ճութ, մատուցարան, հրչակ:

Կարոտ, ծանրոց, բիրտ, ողորկ, կոպիտ, ուղեբեռ, մեկենազ, անձկություն, հարթ, հովանավոր:

Համարձակ, տկար, ժրաջան, երկչոտ, վճիտ, առողջ, պղտոր, ընդարձակ, ծույլ, նեղ:

Փառաբանել, խոչընդոտել, մռայլվել, պախարակել, հաստատել, նպաստել, ընդվզել, ժպտալ, ենթարկվել, մերժել:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s