Հայոց լեզու

Ալամաթել կեղտոտել
Այբեջար տգեղ
Այտա- այ տղա
Ապեր- մեծ եղբայր
Ապի- հայր
Արիմարել- խառնշտորեն
Բգդրել- նեղել
Բեդասլ անազնիվ
Գդոլակ կարճ
Գլխավեր գլխի վայր
Գողինք անկողին
Գրդկապ քարկապ
Դեղցըքի դեղձենի
Դեսնի այս կողմերը
Դըվերել իջնեկ
Դիրի- դուրեկան
Ըդքամ- այդքան
Ըխպհար- աղբանոց
Ընքամ այնքան
Ըստե  այստեղ
Թավաքելի անիմաստ
Ժախռ մոլախոտ
Խոկալ զզվել
Ծպկներավոր ծոպավոր

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s