Բառբառներ

Արցախի բառբառ

Ըլբաստրակ- նապաստակ
Ուռութանա- առավոտյան
Ըժմաժենք- երեկո
Դբուրուգյուն- իրիկամուտ
Խզյատակ- վզակոթ
Կռնատակ- թևատակ
Դաբան- կրունկ
Կարկաժ- դդում
Փարդա-  վարագույր
Կնոխե- շուտ
Ճղոպուր- ընկույզ
Տկողեն- պնդուկ
Չայդան- թեյնիկ
Ռխկալի- կափրիչ
Կռզնոտ- խուճուճ
Մուկլիմանդիլ- սարդոստայն
Շուլուղ- կատակ
Պղոճ- բլոճ
Մոկուն-մուկ

Մարտունու բարբառ

Դոր ա կեթաս ուրես գնում
Թալել գցել
Իմալ ես ոնցես
Նստուկ նստած
Կարտոլ կարտոֆիլ
Խաց հաց
Մկա հիմա
Հիրիկվան  իրիգուն
Էտա այն
Խինգ հինգ
Սոլեր կոշիկ
Ջոջ մեծ
Հօրի ինչու
Քե կսեմ քեզ կասեմ
Կապուկ կապած
Լարի դաս արի ստեղ
Խավ ու ճիվ հավեր

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s