Հայոց լեզու 04.03.2019

Տրված խմբերի գոյականները հոգնակի դարձրու, բացատրիր օրինաչափությունը և երեքական բառով շարունակիր խմբերը:
Ա. Քար քարեր, նավ նավեր, բերդ բերդեր, պատ պատեր, ծառ ծառեր, շենք շենքեր:
Բ. Գառ գառներ, դուռ դռներ, մատ մատներ, թոռ թոռներ, ձուկ ձկներ, լեռ լեդներ, բեռ բեռներ:
Գ. Աստղ աստղեր, արկղ արկղեր, վագր վագրեր, անգղ անգղեր, սանր սանրեր,  կայսր կայսրեր:
Դ. Նկար նկարներ, գլխարկ գլխարկներ, գնդակ գնդակնոր, ջրվեժ ջրվեժներ, սրահ սրահներ, ճկույթ ճկույթներ:
Ե. Ծովածոց ծովածոցեր, լաստանավ լաստանավեր, հեռագիր հեռագրեր, բնագիր բնագրեր, դաշտավայր դաշտավայրեր, քարակույտ քարակուկտեր:
Զ. Քարտաշ քարտաշներ, գրագիր գրագրներ, բեռնակիր բեռնակրներ, լեռնագործ լեռնագործներ , հանքափոր հանքափորներ, անտառահատ անտառահատներ:
Է. Մարդ մարդիկ, կին կանայք:
Ը   Սեղան սեղաններ, նստարան նստարաններ, ճամփորդություն ճամփորդություններ, պահարան պահարաններ, լեզվաբան լեզբաններ, աստիճան աստիճաններ :

2. Փակագծերում գրված  գոյաականները դարձրու հոգնակի և համապատասխանեցրու նախադասությանը:
Ա. Հայ նախարարները Արտաշատի ժողովի վճիռներից  հետո քաշվեցին իրենց աշխարհները և, անցնելով առօրյա գործերին, սպասում էին Պարսկաստանի լուրերին :
Բ. Պատառոտված հագուստներով որբ երեխաները  կուչ էին եկել հարուստ տների պատերի  տակ:
Գ.  Հաստաբուն ընկուզենիների տակ` հասարակ նստարանների վրա, տեղավորվել էին բավական մեծ թվով մանուկներ, պատանիների:
Դ. Աշխարհի ցավերից անտեղյակ` արևը բարձրանում է սարերի լազուրից և հավասարապես լուսավորում լեռների ալևոր գլխերը, թշնամու բանակները, ծխացող տները, լեցուն գյուղերը :

Տանը`
Բացատրական բառարանի օգնությամբ գտիր տրված քիչ գործածական բառերի բացատրությունը:
Աբրեշում մետաքս
Ազազել նիհարել
Ազոխ չհասած, խակ
Աժդահակ անճեռնի ու վիթխարի հսկա
Ալյակ ծպանք, վետ
Ալոջ էգ ուլ
Ալք խորք
Ակաղձուն
Ակմբել ժողովել
Ակնապատիր խաբող
Ակնկոր ամոթհար
Ակոռի
Աղարտել
Ամիճ
Այպանել
Անգոսնել
Անդրի
Անըստգյուտ
Անպաճույճ
Անքույթ
Աշտե
Ապաշավանք
Առասան
Առտնին
Ասպնջական
Ասր
Ասրյա
Արքայակաղին

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s