Գործնական աշխատանք 06.03.

1. Տրված բառերի սեռական հոլովը կազմիր, ընդգծիր վերջավորությունները և բացատրիր հոլովաձևերի տարբերությունը:
Ծառ – ծառի, սեղան – սեղանի,  ուսանող – ուսանողի, րոպե – րոպեի, գինի – գինու, տիրուհի – տիրուհու, այգի – այգու, հոգի – հոգու, օր – օրվա, ժամ – ժամվա, ամիս – ամսվա, գարուն – գարնան, որոշում – որոշման,  ձմեռ – ձմռան, քույր – քրոջ, ընկեր – ընկերոջ, տանտիկին – տանտիկնոջ, հայր – հոր, մայր – մոր, եղբայր – եղբոր, անկյուն – անկյան, սյուն – սյան, տուն – տան, ուրախություն – ուրախության, սեր – սիրու, կորուստ – կորստի, աղջիկ – աղջկա:
2. Որևէ, ինչ-ինչ, ոչ մի, այլևայլ, յուրաքանչյուր, ամբողջ, բոլորբառերի հետ եզակի կամ հոգնակի թվով գոյականներ գործածիր:
3. Արկղ, ժամացույց, հանդապահ, ծրագիր, երեխա, տիկին, թռչուն, վագր, մեծատուն, հացատուն, տղամարդ, գառ, գրագիր, նուռ, ականակիր, նավթահոր, մատենագիր, դեղատուփ, խմբերգ, գրաշար, դիմագիծգոյականների հոգնակին կազմիր:
4. Տրված պարզ գոյականներից կազմիր երկուական բարդ գոյական այնպես, որ դրանք լինեն առաջին արմատ, և բացատրիր հնչյունափոխությունը:
Վայրկյան, մատյան, սառույց, գույն, ալյուր, բույս, կյանք:

 

Հայերենում կա ութ հոլովվում` արտաքին – վեց, ներքին – երկու:

Արտաքին հոլովվումներն են ի, ու, վա, ան, ոջ, ց: Գրքի, հոգու, տարվա, աշնան, ընկերոջ, Վարդանանց:

Ներքինն է ան, ոն – տուն տան, անկյուն անկյան

Այս հոլովումներից բացի ունեն քնաև թեք հոլովվումներ որոն ընդհանուր օրինաչափությունից դուրս են: Սեր- սիրո, աղջիկ -աղջկա, գառ – գառան, հույս – հուսո, գալուստ գալստյան, կորուստ – կորստյան

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s