Գործնական աշխատանք

1.Հետևյալ բառերից վերջածանցների օգնությամբ կազմիր նվազական-փաղաքշական նշանակությամբ գոյականներ:
Պատանի պատանյակ, որբ որբուկ, աթոռ աթոռակ, մարդ մարդուկ, որդի արդյակ, մուկ մկնիկ, էշ իշուկ, հորթ հորթուկ, ծեր ծերուկ, կղզի կղզյակ, գիրք գրքրույկ, գունդ գնդիկ, աղավնի աղավնյակ, թիթեռ թիթեռնիկ, հատոր հատորյակ, ձուկ ձկնիկ, աղջիկ աղջնակ, առու առվակ, դուռ դռնակ, հոգի հոգիակ, հյուղ հյուղակ, արտույտ արտույտիկ, ծով ծովակ:

2. Բառաշարքում առանձնացրու այն հասարակ գոյականները, որոնք գործածվում են նաև իբրև հատուկ անուններ:
Նվագավար, կորյուն, կռունկ, զինվոր, ռազմիկ, ամպրոպ, ավետիս, մարտիկ, ձնծաղիկ, շանթ, երամակ, ծաղիկ, աղջամուղջ, նարգիզ, ակն, գալուստ, գոհար, զանգակ, վարդ, բուրաստան, գավառ, գրիչ, համբարձում, այգեստան, գավիթ, կապան, արշալույս, նվեր, հյուսն, քոթոթ, վարպետ:
3.Ածանցման միջոցով կազմիր որևէ տեղացի, երկրացի անվանող գոյականներ:
Մուշ մշեցի, Իտալիա իտալացի, Հայաստան հայ, Արցախ արցախցի, Իսպանիա իսպանացի, Բելգիա բելգիացի, Նյու Յորք նյույորքցի, Էջմիածին էջմիածինցի, Անի, անեցի Մեղրի մեղրեցի, Իրան իրանցի, Բյուզանդիա բյուզանդքցի, Սյունիք սյունեցի, Նոր Նախիջևան նախիջևանցի, Տավուշ տավուշցի,  Եգիպտոս եգիպտացի, Գյումրի գյումրեվի, Ջավախք ջավախքցի:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s