Հայոց լեզու

Հետևյալ թվականները գրել տառերով
ա. 69, 1988, 357, 2968, 99, 3-րդ, 10-րդ
բ.  I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,

ա)Վաթսունինը, հազար ինը հարյուր ութսունութ, երեք հարյուր հիսունյոթ, երկու հազար ինը հարյուր վաթսունութ, իննսունինը, երրորդ, տասներորդ
բ)Առաջին, երկրորդ, երրորդ, չորրորդ, հինգերորդ, վեցերորդ, յոթերորդ, ութերորդ, իններորդ, տասներորդ։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s