Հայեց լեզու

և, ու շաղկապները գործածելով շարունակել նախադասությունները
Հանկարծ մի կրակոց լսվեց և հավերը թռան։
Թերթում եմ մեր հին մատյանները ու կարդում պատմության տողերը։
Հացը գետնին գցելը մեղք է և պետք է ուշադիր լինենք։
Սարերը մուգ կանաչ էին հագել և մենք վերջապես զգացինք գարնան շունչը։

Ձյունը սկսեց խոշոր փաթիլներով տեղալ ու նստել գետնին։

-ույթ վերջածամցով և տրված բառերի համապատասխան արմատներով կազմել 7 բառ։
Սահմանագիծ, մրցություն, գունավոր, նորընտիր, ծիրանուկ, շահամոլ, գերիալ, վարձկան, վարորդ, վերջնահաշիվ, շքամուտք, վերելակ, գարնանամուտ։

Մացույթ, նորույթ, շահույթ, վերջույթ, ելույթ, վարձույթ, վարույթ։


Յուրաքանչույր բառի դիմաց երեքական հոմանիշ գրել
Մեծ – հսկա, ահռելի, վիթխարի
Քամի – հովիկ, մրրիկ, փոթորիկ, զեփյուռ
Կապույտ – լազուր, երկնագույն, լուրթ, ծավի
Ցանկանալ – ուզել, տենչալ, ըղձալ, փափագել
Լացել – արտասվել, ողպալ, հեկեկալ
Ծիծաղել – ղնդալ, հռհռալ, քրքջալ
Բարկանալ – ջղայնանալ, զայրանալ, կատաղել

Յուրաքանչյուր բառի համար մեկական փոխաբերական իմաստ նշեք
Աղվես – խորամանկ
Փիղ – հսկա
Խոզ – փնթի
Արջց – մրթմրթան
Առյուծ – ուժեղ
Արծիվ – սրատես
Եղնիկ – գեղեցիկ
Գայլ – խարդախ
Հավ – անխելք
Նապասատակ – վաղկոտ
Ձուկ – լուռ

Տրված բառերը այնպես ձևաձոխեք ու դասավորեք որ դառնա նախադասություն
Տղա, գետակ, կանգնել, նայել, ձուկ, մեծ, գաղթ։
Տղան գետափին նայում էր ձկների մեծ հաղթին։

Անդրանիկ, հոգի, անմեկնելի, թախիծ, իջնել
Անդրանիկի հոգուն անմեկնելի մի թախիծ իջավ։

Երբեմն, ձի, դոփյուն, վախենալ, ինչ-որ, թռչուն, ծվծվոց, օդ, բարձրանալ, և, կորչել, հեռուն
Երբեմն ձիու դոփյուններից վախեցած ինչ-որ թռչյուններ օդ են բարձրանում և կորչում հեռուն։

Տրված բառերին գրեք մեկական հականիշ
Օգտակար – վնասակար
Վերելք – վայրէջք
Մոտենալ – հեռանալ
Նիհար – գեր
Սիրել – ատել
Օգնել – վնասել
Վաստակել – վատնել
Խորդուբորդ – հարթ
Գունատ – գունեղ

Տրված բառերին որին հնարավոր է ավելացնել -ություն ածանցը
Ազատ, արշավ, ծանոթ, հարուստ, բողոք, դճգոհ, շեղ, ծայր, նոր, բարի, թշնամի, գյուղացի, գաղթ, մշակ, վարձ, բարեկամ, վերջ։
Ազատություն, ծանոթություն, հարստություն, դժգոհություն, շեղություն, նորություն, բարություն, թշնամություն, բարեկամություն, գյուղացիություն։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s