Հնաբանություն

Բացատրական բառարանի օգնությամբ գտիր տրված հնաբանությունների բացատրությունները
գահնամակ – Հին Հայաստանի նախարարական գահերի՝ պատվաստիճանների ցուցակ
բդեշխ – Հին Հայաստանում չորս մեծ նախարարությունների պետեր սահմանագլուխների վրա, որոնք բոլոր նախարարներից ավագ էին և ավելի անկախ
մանկլավիկ – Ազնվատոհմ երիտասարդ, որ ծառայում էր թագավորի կամ ֆեոդալի պալատում և
սպասարկում նրան
նաժիշտ  – թագուհուն կամ արքայադստեր ծառա՝
սենեկապետ – Արքունական պաշտոնյա, որ հսկում էր պալատի ներքին գործերին
մարդպետ – Արքունի պալատի ներքինապետ հայ Արշակունիների ժամանակ, որ սովորաբար կոչվում էր Հայրսպարապետ – Պետության զորքերի ընդհանուր գերագույն հրամանատար
հազարապետ – Հազար զինվորից բաղկացած զորական միավորի պետ՝ հրամանատար
գունդստաբլ – Զորքի ընդհանուր հրամանատարը և նրա տիտղոսը Կիլիկյան Հայաստանում, սպարապետ
ոստանիկ – ազնվական տոհմից ծառաներ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s