Հայոց լեզու

Գրել տրված բայերին համարժեք հարադրական կազմությունները։
Խուսափել – խույս տալ
Սկսվել – սկիզբ առնել
Գունատվել – գույնը գցել
Ապաստանել – ապաստան տալ
Լուսավորել – լույս տալ
Խաղալ – խաղ անել
Կատակել – կատակ անել
Ծառանալ – ծառս լինել
Զրուցել – զրույց անել
Հրամայել – հրաման տալ
Խելագառվել – խելքը գցել
Շրջվել – շուռ գալ
Երդվել – երդում տալ

Կազմել բարդ բառեր տրված արմատները գործածելով և որպես առաջին բաղադրիչ և որպես վերջին բաղադրիչ։
Զրույց – զրուցակից, հարցազրույց
Գույն – գույնզգույն, գունատափ
Վեճ – բանավեճ,
Գունդ – երկրագունդ, գնդասեղ
Հույզ – հուզառատ, սրտահույզ
Տուն – հյուրատուն, տնավաճառ
Բույս – բաուսակեր, խոտաբույս
Սեր – սիրավառ, հայրենասեր
Գլուխ – հաստագլուխ, գլուխկոնձի
Ձայն – բարձրաձայն, ձայնազուրկ
Ծաղիկ – ծաղկեփունջ, ձնծաղիկ

Տրված արմատներով և հոդակապով և անհոդակապ բարդ բառեր։
Ձիգ – հրաձիգ, հրձիգ
Սալ – սալապատ, սալօջախ
Ջուր – ջրատար, ջրամբար
Լույս – վերջալույս, լուսաստղ
Հաց – հացահատիկ, հացաման
Որս – որսաշուն, ձկնորս
Երգ – երգախառն, երգարվեստ
Ընկեր – ընկերասեր, դասընկեր
Արվեստ – արվեստագետ, գեղարվեստ
Աստղ – աստղազարդ, կիսաստղ
Օգուտ – հանրօգուտ, օգտակար

-ուհի վերջածանցով կազմել չորսական բառ, որ լինի անձի հասարակ անուն, անձի հատուկ անուն և տվյալ երկրում ապչող բնակչուհի։
աշակերտուհի, բնակչուհի, ուղեկցորդուհի, նկարչուհի
Վարդուհի, Հայկուհի, Տիգրանուհի, Արմենուհի

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s