Գործնական աշխատանք

  1. Հյուսվածք – Միևնույն ծագում ունեցող, կառուցվածքով և գործառույթներով նման և միջբջջային նյութով միացած բջիջների խումբը կոչվում է հյուսվածք։
  2. Գոյացնող հյուսվածք – Բջիջների բույսի ամբողջ կյանքի ընթացքում բաժանվում են։
  3. Հիմնական հյուսվածք – Բույսի օրգանիզմում կատարում է նյութերի սինթեզ և պահեստավորում։
  4. Ծածկող հյուսվածք – պատում էբույսի բոլոր օրգանները՝պաշտպանելով նրան անբարենպաստ պայմանների ազդեցությունից չորացումից, գերտաքացումից և մեխանիկական վնասվածքներից։
  5. Փոխադրող հյուսվածք – կազմված է անոթներից և մաղանման խողովակներից։
  6. Մեխանիկական հյուսվածք – բույսին տալիս է ամրություն և ճկունություն։
  7. Էպիթելային հյուսվածք – կենդանի օրգանիզվում ծածկող հյուսվածքների դեր է կատարում։
  8. Շարակցական հյուսվածք – կատարում է հենարանային և պաշտպանական դեր։
  9. Մկանային հյուսվածք – կենդանիները շարժումն է։
  10. Նյարդային հյուսվածք – ձևավորում է կենդանիների նյարդային համակարգը։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s