Գործնական աշխատանք

Կետերի փոխարեն գրիր այնպիսի բառ, որ աջ ու ձախ գրված բառերի հետ բարդ բառ կազմի: Փորձիր ինքդ կազմել նմանատիպ առաջադրանք:

Ստվար-թուղթ-դրամ
նկար-զարդ-նախշ
շեկ-մազ-փունջ
ոսկի-փետուր-զարդ
անձրև-ջուր-ամբար
պերճ-շուք-խումբ
բարձր-ձայն-զուրկ
ոչ-ինչ-քաղց
ագարիկոն – շամպինիոն
ագուցել –
այպանել –
անարգ –
աղարտել –

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s