Գործնական աշխատանք, բայեր

  1.  Փակագծերում դրված դերանուններն ու բայերը նախադասության մեջ դրեք պահանջված ձևով:

Ժողովուրդն իր սովորություններին երբեք չի դավաճանի:


Բազմությունը, իր շարքերը  խտացնելով, հյուրերին տեղ է տալիս:
Նա ում ասես կարողանում է իր կամքը պարտադրել:
Դուք էլ կարող եք մեզ հետ գալ:
Այդ ինչու են մարդիկ ձեզ վրա զարմանում:
Ձեր համար ծնողները ոչինչ չեն խնայել:

2. Հետևյալ բայերին երկուական հոմանիշ գրեք
:

Հմայել – կախարդել, դյութել
Խնդրել – աղաչել, պաղատել
Հավաքել – կուտակել, ժողովել
Զայրանալ – բարկանալ, կատաղել
Վախենալ – սարսափել, երկչոտել
Ցանկանալ – ուզենալ, տենչալ
3. Գրեք 5-ական -ել, -ալ վերջավորությամբ բայեր:
Երկչոտել, կուտակել, երգել, ուտել, վարել
Վախենալ, ցանկանալ, խաղալ, տենչալ, կարդալ 
4. Հետևյալ բայերում ընդգծեք բայահիմքերը և որոշեք, թե ինչ խոսքի մասերի են պատկանում դրանք:
Ողջունել – ուղջույն գոյական, մատռվակել – մատռվակ գոյական, պղծել- պիղծ ածական, հնձել – հունձ գոյական, վճարել – վճար գոյական , երկրորդել – երկրորդ թվական, գրկել – գիրկ գոյական, մրրկել – մրրիկ գոյական , կարմրել – կարմիր  ածական, նույնանալ – նույն – դերանուն, գամել – գամ – գոյական, կախարդել – կախարդ – գոյական, երկուանալ – երկու – թվական, շամփրել – շամփուր – գոյական, կապտել – կապույտ – ածական, բուրել – բույր – գոյական, ոչնչանալ – ոչինչ – դերանուն, պայտել – պայտ – գոյական, բոլորել – բոլոր – դերանուն, ծառայել – ծառա – գոյական, ապշել – ապուշ – ածական:

5. Առածներում լրացնել համապատասխան բայերը:

Ջրի բերած ,  ջրի տարած:
Տաշած  քարը գետնին չի մնա:
Ուրիշի հացով փոր չի կշտանա;
Խոսք կա ` սարի գլուխ կհանի , խոսք  կա` սարից ներքև կգլորի:
Խոսք կա  , մի փութ մեղրով չի ուտվի:
Աշխարհի քանդողն ու  շինողը լեզուն է:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s