Գործնական աշխատանք, բայ

1)Հետևյալ բայերի հետ համապատխան հոլովներով գոյականներ գործածել։
Ընդառաջել աշակերտին, քննություններին
Հանդիպել ընկերոջը, փորձանքին
Զգուշանալ գողերից,


Կարոտել ընտանիքին
Զրկվել պատիվից, ընկերոջից
Ուշանալ դասերից,
Դիմել տնօրենին,
Խուսափել մարդկանցից
Պատահել անախորժություն
Զբաղվել դասերով,

2)Կազմել հետևյալ բայերի բացապատկական ձևերը։
ատ, ոտ, կոտ, տ
Նստել – նստոտել
Պատռել – պատռոտել
Պոկել – պոկոտել
Գրել – գրոտել
Փետրել – փետրոտել
Ճանկռել – ճանկռուտել
Կծել – կծոտել
Ցատկել – ցատկոտել
Բռնել – բռնոտել
Թռչել – թռչկոտել
Կոտրել – կոտրոտել
Ծռել – ծռոտել
Մրել – մրոտել

3)Կազվել հետևյալ բայերի պատճառական ձևերը։
ացն, եցն, ցն
Պայթել – պայթեցնել
Նստել – նստեցնել
Հիշել – հիշեցնել
Հագնել – հագնեցնել
Քնել – քնեցնել
Մեծանալ -մեծացնել
Փաղչել – փաղցնել
Թռչել – թռցնել
Վախենալ – վախեցնել
Մոտենալ – մոտեցնել
ծիծաղել – ծիծաղեցնել
Փայլել – թայլեցնել
Կատաղել – կատաղեցնել
Խոսել – խոսեցնել
Սառչել – սառեցնել
Դադարել – դադարեցնել
Աճել – աճեցնել
Կանգնել – կանգնեցնել

4)Կազմել հետևյալ բառերի կրավորական ձևերը (վ ածանց)
Զտել – զտվել
Հեռացնել – հեռացվել
Հագնել- հագնվել
Առնել առնվել
Խորանալ
Մաքրել- մքարվել
Քանդել-քանդվել
Վերցնել
Չարչարել -չարչարվել
Անջատել- անջատվել
Զբոսնել
Որոնել-որոնվել
Հասնել
Փռել – փռվել
Արբենալ
Աղոթել
Սպանել – սպանվել

2)Գտնել տրված դիմավոր բայեր դեմքը, թիվը և ժամանակը։
Սովորում են – 3դեմք, ներկա, հոգնակի
Գռեցի – 1դեմք, եզակի, անցյալ
Պատմելու են – 2դեմք, հոգնակի, ապառնի
Գրում են – 2դեմք, հոգնակի, ներկա
Կխաղանք – 1դեմք, հոգնակի, ապառնի
Երգեմ – 1դեմք, եզակի, ապառնի
Նկարեցին – 2դեմք, հոգնակի, անցալ
Ճամփորդում էիր – 2դեմք, եզակի, անցյալ
Հասել ենք – 3դեմք, հոգնակի, անցյալ
Կատարեց – 3դեմք, եզակի, անցյալ
Կնկարեմ – 1դեմք, եզակի, ապառնի
Գնում էիր – 2դեմք, եզակի, անցյալ
Կայցելեն – 2դեմք, հոգնակի, ապառնի

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s