Հայոց լեզու 23.04

Տրված բառերում մեկ հնչյունը փոխելով ստանալ նոր գոյականներ։
Հայր – մայր, հայց
Կոճակ – կողակ


Բալ – գալ, տալ, բակ
Գիրք – գիրկ, գիրթ
Թուզ – թեզ, թութ
Սալոր – սափոր
Թուխպ – թուխս
Կարագ – մարագ, կարաս
Մարդ – վարդ
Ծառ – ծալ, ծամ, ծակ
բույս – բույն, բույր, հույս

Տրված նույնանուններով կազմել երկուական նախադասություններ;։

Անվահան, անտառ, անցավ, գնում, բարգ։
Արամը կռվեց Արմանի դեմ անվահան։
Նրա մեքենան անվահան էին արել։
Անտառում հանդիպեցի գիշատիչ կենդանիների։
Կոմայից հելած մարդը խոսում էր անտառ։

Բառաշարքում առանձնացնել հոմանիշ բառերի վեց զույգ։
Հովատակ, ճրակագալ, խրախճանք, աշտանակ, թուղպ, գինարբուք, հողագործ, շեղջ, ռաչպա, մշուշ, կույտ, ձի։
Թափառական, այգաբաց, աժդահա, զազվելի, ընչաքաղց, մթնշաղ, աղջամուղջ, նժդեհ, զզվելի, հսկա, առավոտ, ագահ։

հականիշներ
Յուրային, շեն, հակիրճ, հերքում, միօրինակ, հզոր, ավերակ, ապացույց, բազմազան, տկար, օտար, ընդարձակ։
Դյուրին, անարատ, անկայուն, պարպել, գովաբանել, ենթարկվել, հաստատաուն, լիցքավորել, պղծված, խրթին, իշխել, վատաբանել։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s