Հայոց լեզու

Սյունակներից ընտրեք մեկական արմատ և ստացեք բարդ բառեր․

1․խոսք խոսքակռիվ քանդել
գարիգարեհաց բխել
տուն տնաքանդ հող
առատ առատաբուղ կռիվ
սև սևահող հաց
2․հուր հրազեն փառք
դուռ դրկից զբաղցել
միտք մտազբաղ զենք
սին  սնափառ վստահ
ինքը  ինքնավստահ կից

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s