Ձեռներեցություն

Ակտիվներ                      Պասիվներ

Դրամարկղ                    (հաշվեկշիռ)

Դեբիտորական  պարտ. (նիսիա)  Կրեդիտորական  պարտավորություններ(վարկեր)

Հումք                           Պարտքեր  անհատներին  և  այլն

Ապրանք                      երկարաժամկետ  կամ  կարճաժամկետ

Սարքավորումներ       սեփական   կապիտալ

Տրանսպորտային  միջոցներ

Անշարժ  գույք

 

Screenshot_20191128-121957

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s