ԱՄԱՌԱՅԻՆ ՃԱՄԲԱՐ․ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐ

Լուցկու հատիկներով կառուցված կենդանի է նկարում։ ․Նկարում կենդանին նայում է դեպի ձախ։ Լուցկու 2 հատիկ տեղափոխել այնպես,որ այն նայի դեպի աջ։

2․ Չորս 9-ի միջոցով ստանալ 100։

Պատասխան՝ 99+9:9=100

3․ Չորս 2-ով ստանալ 111։

Պատասխան՝ 222:2=111

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s