Պահանջարկ

Պահանջարկ  են  անվանում  որոշակի  ապրանքի  քանակ, որը  սպառողները  կցանկանան  և  կկարողանան  գնել  որոշակի  ժամանակահատվածում  հնարավոր  տարբեր  գներով։

Continue reading

Колледж образовательного комплекса “Мхитар Себастаци”

Учащиеся здесь получают начальное и среднее профессиональное образование

По линии среднего профессионального образования в колледже действуют следующие отделения:

o Дошкольное образование
o Делопроизводство с углубленным знанием иностранного языка
o Организация туристических услуг с углубленным знанием иностранного языка
o Библиотечное дело
o Декоративно-прикладное искусство и народные ремесла
o Техническое обслуживание компьютерных сетей
o Фотографическое дело
o Моделирование и конструирование одежды

С сентября нынешнего года откроются также два новых отделения:

o Технология бродильного производства и виноделие
o Компьютерное художественное проектирование

По линии начального профессионального (ремесленного) образования действуют следующие отделения:

o Садово-парковое дело
o Технология швейного производства
o Садоводство
o Садовник
o Поварское дело

С сентября нынешнего года откроются также два новых отделения:

o Виноделие и производство соков
o Гончарное дело

Мы в колледже стремимся создать надлежащую обстановку для профессионального обучения  современными студиями-мастерскими-лабораториями.

У нас в основном осуществляется обучение производством. Мы убеждены, что лучшее обучение – обучение выполнением, реальной работой.

Наши образовательные программы организуются согласно учебному расписанию, учебным проектам всего образовательного комплекса, персональными цифровыми инструментами обучения.

Обучение у нас становится также персональным, поскольку имеем возможность выбора курсов дополнительного образования. У нас действуют также открытые клубы развития хобби, открытые творческие сборы, смотры, выставки-концерты- представления, праздники.  

В колледже имеются также походные, военно-спортивные лагеря, которыми пользуются также студенты колледжа.

Շարադրություն

Հուլիսի 28 -ին  քրոջս ծննդյան օրն է, բայց քանի որ մենք կռված ենք ես չեմ գնալու նրա ծնունդին։ Մենք ինչպես միշտ ամեն մանրուքի պատճառով կռվում ենք։ Սակայն ես ուզում եմ անակնկալ անել նրան և գնալ նրա ծնունդին։ Բոլորին ասել եմ որ ես այդ օրը գնալու եմ երկրից, սակայն ոչ ոք չհարցրեց թե ու՞ր եմ գնում, խի՞ եմ գնում և ե՞րբ եմ հետ գալու։ Ես գիտեմ թե ինչ է նա ամենաշատը սիրում և գնեցի այն։ Ես նաև գիտեմ թե որտեղ են անում։ Ժամը 6-ն էր և ես գնում եմ այնտեղ։ Ոչ ոք ինձ չէր սպասում, բայց ես գնում էի։
Ես մտա ներս…վերադարձս բոլորի համար անսպասելի էր: Բայց նրանք մի պահ քարացան և հանգիստ շարունակեցին պարել:

Հայոց լեզու 04.03.2019

Տրված խմբերի գոյականները հոգնակի դարձրու, բացատրիր օրինաչափությունը և երեքական բառով շարունակիր խմբերը:
Ա. Քար քարեր, նավ նավեր, բերդ բերդեր, պատ պատեր, ծառ ծառեր, շենք շենքեր:
Բ. Գառ գառներ, դուռ դռներ, մատ մատներ, թոռ թոռներ, ձուկ ձկներ, լեռ լեդներ, բեռ բեռներ:
Գ. Աստղ աստղեր, արկղ արկղեր, վագր վագրեր, անգղ անգղեր, սանր սանրեր,  կայսր կայսրեր:
Դ. Նկար նկարներ, գլխարկ գլխարկներ, գնդակ գնդակնոր, ջրվեժ ջրվեժներ, սրահ սրահներ, ճկույթ ճկույթներ:
Ե. Ծովածոց ծովածոցեր, լաստանավ լաստանավեր, հեռագիր հեռագրեր, բնագիր բնագրեր, դաշտավայր դաշտավայրեր, քարակույտ քարակուկտեր:
Զ. Քարտաշ քարտաշներ, գրագիր գրագրներ, բեռնակիր բեռնակրներ, լեռնագործ լեռնագործներ , հանքափոր հանքափորներ, անտառահատ անտառահատներ:
Է. Մարդ մարդիկ, կին կանայք:
Ը   Սեղան սեղաններ, նստարան նստարաններ, ճամփորդություն ճամփորդություններ, պահարան պահարաններ, լեզվաբան լեզբաններ, աստիճան աստիճաններ :

2. Փակագծերում գրված  գոյաականները դարձրու հոգնակի և համապատասխանեցրու նախադասությանը:
Ա. Հայ նախարարները Արտաշատի ժողովի վճիռներից  հետո քաշվեցին իրենց աշխարհները և, անցնելով առօրյա գործերին, սպասում էին Պարսկաստանի լուրերին :
Բ. Պատառոտված հագուստներով որբ երեխաները  կուչ էին եկել հարուստ տների պատերի  տակ:
Գ.  Հաստաբուն ընկուզենիների տակ` հասարակ նստարանների վրա, տեղավորվել էին բավական մեծ թվով մանուկներ, պատանիների:
Դ. Աշխարհի ցավերից անտեղյակ` արևը բարձրանում է սարերի լազուրից և հավասարապես լուսավորում լեռների ալևոր գլխերը, թշնամու բանակները, ծխացող տները, լեցուն գյուղերը :

Տանը`
Բացատրական բառարանի օգնությամբ գտիր տրված քիչ գործածական բառերի բացատրությունը:
Աբրեշում մետաքս
Ազազել նիհարել
Ազոխ չհասած, խակ
Աժդահակ անճեռնի ու վիթխարի հսկա
Ալյակ ծպանք, վետ
Ալոջ էգ ուլ
Ալք խորք
Ակաղձուն
Ակմբել ժողովել
Ակնապատիր խաբող
Ակնկոր ամոթհար
Ակոռի
Աղարտել
Ամիճ
Այպանել
Անգոսնել
Անդրի
Անըստգյուտ
Անպաճույճ
Անքույթ
Աշտե
Ապաշավանք
Առասան
Առտնին
Ասպնջական
Ասր
Ասրյա
Արքայակաղին