ԱՄԱՌԱՅԻՆ ՃԱՄԲԱՐ․ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐ

1․ Ձուկը հավասարակշռվում է 1կգ կշռաքարով և այդպիսի ձկան կեսով։ Որքա՞ն է կշռում այն։

Պատասխան՝ 1,5


2.Ո՞ր 4 տառանոց բառն է, որ 22 բոլոր դպրոցականները գրում են սխալ։

Պատասխան՝


3.Մեծ մատիտն ունի 2 ծայր, երկուսը՝ 4: Քանի՞ ծայր ունի 1,5 մատիտը։

Պատասխան՝ 3

ԱՄԱՌԱՅԻՆ ՃԱՄԲԱՐ․ Դիմանկար

Նպատակ, բովանդակություն։
Լուսանկարչության մեջ դիմապատկերը առաջնային ժանրերից է, որը առաջացել է դեռևս լուսանկարչության սկզբնավորման հենց առաջին փուլից։ Դոկումենտալ և գեղարվեստական դիմանկարները ունեն սկզբունքային տարբեր մոտեցումներ։ Այս նախագծի նպատակն է ուսումնասիրել գեղարվեստական կամ տաղավարային դիմանկարը, դրա խնդիրները, նկարահանվող օբյեկտի արտաքին առանձնահատկությունների դրսևորումը լուսանկարի մեջ և այլ։ Continue reading