Գործնական աշխատանք, 10.04

Կետերի փոխարեն գրել հարցահարաբերական դերանուններ:
1. Հիմա ենք հասկանում, թե ինչքան անտարբեր ենք եղել այդ մարդու հանդեպ:
2. Ում  ձեռքով են կառուցվել այս շենքերն ու փողոցները:
3. Զարմանքով նայում ես շուրջդ ու մտածում, թե ինչպես է կյանքն այսպիսին դարձել:
4. Միայն նա կասի`  ինչ  է կատարվել այստեղ:
5. Ով  կասի, թե մեր քաղաքում  ինչպես  հայտնվեցին այդ փոխադրամիջոցները:
6. Սա մի անգնահատելի գանձ է, որը  Դուք պարգևեցիք ինձ:

Կետերի փոխարեն գրել ժխտական դերանուններ:
1. Ոչ մեկը չնկատեց, թե բժիշկը երբ դուրս եկավ հիվանդասենյակից:
2. Երկար ժամանակ նրանցից ոչ ոք չէր համարձակվում խոսել:
3. Գույների այս համադրությունից էլ ոչինչ չստացվեց:
4. Արտասվող ապակիների միջից ոչ մի. բան չէր երևում:
5. Թանգարանի դահլիճներում գրեթե ոչինչ  չէր փոխվել, ոչ մի  ցուցանմուշ կարծես չէր տեղաշարժվել, գողության մասին ոչ ոք  չէր կասկածում, աշխատակիցներից ոչ մեկի մտքով նման բան չէր էլ անցնի:

Դերանուններ

Կետերի փոխարեն գրել որոշյալ դերանուններ:
Թվում էր` աննշան դեպք էր, բայց խորապես հուզեց բոլորին :
Ամբողջ գիշեր ծերունին աչք չկպցրեց:
Ամեն անգամ այդ ճանապարհով անցնելիս տխրում էր քաջ հայդուկը:
Մութն ընկնելուն պես այդ անառիկ ամրոցը սարսափազդու տպավորություն էր թողնում յուրանքաչյուր անցորդի վրա:
Մահն բոլորին  հաշտեցրել էր  նրա հետ, յուրանքանչյուրը աշխատում էր իր վշտակցությունը հայտնել ժառանգներին:

Continue reading

Գործնական աշխատանք

1. Փակագծերում դրված դերանուններն ու բայերը նախադասության մեջ դրեք պահանջված ձևով:

Հայոց լեզու

Գրել տրված բայերին համարժեք հարադրական կազմությունները։
Խուսափել – խույս տալ
Սկսվել – սկիզբ առնել
Գունատվել – գույնը գցել
Ապաստանել – ապաստան տալ
Լուսավորել – լույս տալ
Խաղալ – խաղ անել
Կատակել – կատակ անել
Ծառանալ – ծառս լինել
Զրուցել – զրույց անել
Հրամայել – հրաման տալ
Խելագառվել – խելքը գցել
Շրջվել – շուռ գալ
Երդվել – երդում տալ

Continue reading

Հնաբանություն

Բացատրական բառարանի օգնությամբ գտիր տրված հնաբանությունների բացատրությունները
գահնամակ – Հին Հայաստանի նախարարական գահերի՝ պատվաստիճանների ցուցակ
բդեշխ – Հին Հայաստանում չորս մեծ նախարարությունների պետեր սահմանագլուխների վրա, որոնք բոլոր նախարարներից ավագ էին և ավելի անկախ
մանկլավիկ – Ազնվատոհմ երիտասարդ, որ ծառայում էր թագավորի կամ ֆեոդալի պալատում և
սպասարկում նրան
նաժիշտ  – թագուհուն կամ արքայադստեր ծառա՝
սենեկապետ – Արքունական պաշտոնյա, որ հսկում էր պալատի ներքին գործերին
մարդպետ – Արքունի պալատի ներքինապետ հայ Արշակունիների ժամանակ, որ սովորաբար կոչվում էր Հայր Continue reading

Գործնական աշխատանք

Հետևյալ բառակապակցություններից կազմիր ածականներ:
Չորս սյուն ունեցող – քառասյուն, երեք օրվա – եռօրվա, երեք անկյուն ունեցող – եռանկյուն, երկու դեմք ունեցող – երկդիմի, չորս տարվա – քառամյա, հինգ հարկ ունեցող – հինգհարկանի, ութ տարեկան – ութամյա, երկու ժամվա – երկժամյա, երկու կենսակերպ ունեցող – երկկենցաղ, մի աչք ունեցող – միաչքանի, վեց ամսվա – վեցամսյակ, յոթ գլուխ ունեցող – յոթգլխանի, երկու կողմ ունեցող երկկողմ, հազար տարվա – հազարամյա:

Հետևյալ բառակապակցություններից կազմիր գոյականներ:
Տասն օր – տասնորյակ, հինգ տարի – հնգամյակ , մեկ ամիս – միամսյակ, ութ ոտք ունեցող ութոտնուկ, հարյուր տարի – հարյուրամյակ, ութ հոգուց բաղկացած – ութնյակ, հազար տարի – հազարամյակ, չորս հոգուց բաղկացած – քառյակ, երեք ամիս – եռամսյակ, երեք հոգուց բաղկացած եռյակ, երեք ոտք ունեցող – եռոտանի:
Գրել տրված բառերի հականիշների հոմանշա

յին շարքերը:
Արատավոր- անարատ, մաքուր
Աղմկոտ- անաղմուկ, լուռ Continue reading

Հայեց լեզու

և, ու շաղկապները գործածելով շարունակել նախադասությունները
Հանկարծ մի կրակոց լսվեց և հավերը թռան։
Թերթում եմ մեր հին մատյանները ու կարդում պատմության տողերը։
Հացը գետնին գցելը մեղք է և պետք է ուշադիր լինենք։
Սարերը մուգ կանաչ էին հագել և մենք վերջապես զգացինք գարնան շունչը։

Continue reading

Հայոց լեզու

Հետևյալ թվականները գրել տառերով
ա. 69, 1988, 357, 2968, 99, 3-րդ, 10-րդ
բ.  I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,

ա)Վաթսունինը, հազար ինը հարյուր ութսունութ, երեք հարյուր հիսունյոթ, երկու հազար ինը հարյուր վաթսունութ, իննսունինը, երրորդ, տասներորդ
բ)Առաջին, երկրորդ, երրորդ, չորրորդ, հինգերորդ, վեցերորդ, յոթերորդ, ութերորդ, իններորդ, տասներորդ։