Հարցման մեթոդ

Հարցման մեթոդը-հոգեբանական վերբալ-հաղորդակցական մեթոդ է, որը իրենից ներկայացնում է հանցազրուցավարի կողմից հարցվողից համապատասխան ձևակերպված  հարցերի պատասխանները ստանալու գործընթացը:

Continue reading

Դիտման քարտ

 1. Դիտարկողի անուն, ազգանունը։
  Ավետիս Պետրոսյան
 2. Թեման։
  Խառը խմբի հետ ճամփորդություն։
 3. Ու՞մ հետ է անցկացվում դիտումը։
  Խառը խմբի հետ։
 4. Վայրը։
  Գառնի։
 5. Խնդիրը։
  Խնդիրն է՝ հավաքել մարդկանց՝ ստեղծելով յուրաքանչյուրի համար հետաքրքրություններ։
 6. Ժամանակահատվածը։
  Մի ամբողջ օր։

Սոցիալական խումբ

 

Սոցիալական խումբը երկու կամ ավել մարդկանցից կազմված հանրույթ է, որի անդամ-ները միավորվել են որոշակի ընդհանուր (խմբային) նպատակների հասնելու, շփվելու կամ համատեղ գործունեություն կատարելու համար:
Continue reading

Օբյեկտիվ (արտաքին) դիտում-ինքնադիտում (ներքին դիտում)

Օբյեկտիվ դիտումը դիտում է դրսից. դիտողից դուրս գտնվող արտաքին օբյեկտների դիտում։ Որպես ուսումնասիրության ինքնուրույն միջոց՝ կիրառվում է հոգեբանության բոլոր բաժիններում, հատկապես սոցիալական, կրթության հոգեբանության մեջ և այլն; Դիտման այս տեսակի դեպքում ուրիշների հոգեկան երևույթների ուսումնասիրումը կապված է նրանց արտաքին դրսևորումների՝ շարժողական և վեգետատիվ ռեակցիաների, վարքի ընկալման հետ։

Ինքնադիտումը կամ ինտրոսպեկցիան սուբյեկտի՝ ինքն իրեն դիտումն է՝ սեփական գիտակցության և վարքի նկատմամբ։ Որպես գլխավոր տարր՝ մտնում է աուտոգեն մարզումների, աուտոհիպնոսի, հոգեբանական թրեյնինգի կազմի մեջ, որոնցում պահանջվում է հետևել սեփական ապրումներին և վարքին։